Categories
รถทัวร์

19:40 น. | กรุงเทพ – ปราสาท (ป.1) | รถทัวร์ไปจุดจอดปราสาท

รถทัวร์ไป จุดจอดปราสาท จ.สุรินทร์ มีเที่ยวรถออกจากกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร เวลา 19:40 น. และถึงจุดจอดปราสาทเวลา 01:38 น. +1d เดินรถด้วยรถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋วประมาณ 317 บาท ให้บริการโดยบริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัด

Categories
รถทัวร์

21:45 น. | กรุงเทพ – ปราสาท (ม.4 พ) | รถทัวร์ไปจุดจอดปราสาท

รถทัวร์ไป จุดจอดปราสาท จ.สุรินทร์ มีเที่ยวรถออกจากกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร เวลา 21:45 น. และถึงจุดจอดปราสาทเวลา 02:45 น. +1d เดินรถด้วยรถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋วประมาณ 428 บาท ให้บริการโดยสวัสดีสุรินทร์

Categories
รถทัวร์

20:00 น. | กรุงเทพ – ปราสาท (ม.4 ข) | รถทัวร์ไปจุดจอดปราสาท

รถทัวร์ไป จุดจอดปราสาท จ.สุรินทร์ มีเที่ยวรถออกจากกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร เวลา 20:00 น. และถึงจุดจอดปราสาทเวลา 01:40 น. +1d เดินรถด้วยรถทัวร์ ม.4 ข ราคาตั๋วประมาณ 463 บาท ให้บริการโดยกันทรลักษ์ทัวร์

Categories
รถทัวร์

07:40 น. | กรุงเทพ – ปราสาท (ป.1) | รถทัวร์ไปจุดจอดปราสาท

รถทัวร์ไป จุดจอดปราสาท จ.สุรินทร์ มีเที่ยวรถออกจากกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร เวลา 07:40 น. และถึงจุดจอดปราสาทเวลา 13:38 น. เดินรถด้วยรถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋วประมาณ 317 บาท ให้บริการโดยบริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัด

Categories
รถทัวร์

22:20 น. | ปราสาท – กรุงเทพ (ป.1) | รถทัวร์ไปกรุงเทพ

รถทัวร์ไป กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ มีเที่ยวรถออกจากจุดจอดปราสาท เวลา 22:20 น. และถึงกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรเวลา 04:00 น. +1d เดินรถด้วยรถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋วประมาณ 317 บาท ให้บริการโดยบริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัด

Categories
รถทัวร์

10:15 น. | ปราสาท – กรุงเทพ (ม.4 พ) | รถทัวร์ไปกรุงเทพ

รถทัวร์ไป กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ มีเที่ยวรถออกจากจุดจอดปราสาท เวลา 10:15 น. และถึงกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรเวลา 15:15 น. เดินรถด้วยรถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋วประมาณ 428 บาท ให้บริการโดยสวัสดีสุรินทร์

Categories
รถทัวร์

21:35 น. | กรุงเทพ – ปราสาท (VIP 32) | รถทัวร์ไปจุดจอดปราสาท

รถทัวร์ไป จุดจอดปราสาท จ.สุรินทร์ มีเที่ยวรถออกจากกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร เวลา 21:35 น. และถึงจุดจอดปราสาทเวลา 04:15 น. +1d เดินรถด้วยรถทัวร์ VIP 32 ราคาตั๋วประมาณ 565 บาท ให้บริการโดยภูกระดึงทัวร์

Categories
รถทัวร์

12:45 น. | กรุงเทพ – ปราสาท (ม.4 พ) | รถทัวร์ไปจุดจอดปราสาท

รถทัวร์ไป จุดจอดปราสาท จ.สุรินทร์ มีเที่ยวรถออกจากกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร เวลา 12:45 น. และถึงจุดจอดปราสาทเวลา 17:45 น. เดินรถด้วยรถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋วประมาณ 428 บาท ให้บริการโดยสวัสดีสุรินทร์

Categories
รถทัวร์

20:15 น. | กรุงเทพ – ปราสาท (ป.1) | รถทัวร์ไปจุดจอดปราสาท

รถทัวร์ไป จุดจอดปราสาท จ.สุรินทร์ มีเที่ยวรถออกจากกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร เวลา 20:15 น. และถึงจุดจอดปราสาทเวลา 02:13 น. +1d เดินรถด้วยรถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋วประมาณ 317 บาท ให้บริการโดยบริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัด

Categories
รถทัวร์

21:35 น. | ปราสาท – กรุงเทพ (ม.4 พ) | รถทัวร์ไปกรุงเทพ

รถทัวร์ไป กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ มีเที่ยวรถออกจากจุดจอดปราสาท เวลา 21:35 น. และถึงกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรเวลา 03:45 น. +1d เดินรถด้วยรถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋วประมาณ 428 บาท ให้บริการโดยสวัสดีสุรินทร์