Categories
รถทัวร์

08:00 น. | เชียงใหม่-3-อาเขต – น่าน (X-Class) | รถทัวร์ไปบขส. น่าน

รถทัวร์ไป บขส. น่าน จ.น่าน มีเที่ยวรถออกจากบขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) เวลา 08:00 น. และถึงบขส. น่านเวลา 14:25 น. เดินรถด้วยรถทัวร์ X-Class ราคาตั๋วประมาณ 306 บาท ให้บริการโดยกรีนบัส

Categories
รถทัวร์

16:00 น. | เชียงใหม่-3-อาเขต – หล่มสัก (ม.4 พ) | รถทัวร์ไปจุดจอดท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก)

รถทัวร์ไป จุดจอดท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) จ.เพชรบูรณ์ มีเที่ยวรถออกจากบขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) เวลา 16:00 น. และถึงจุดจอดท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก)เวลา 00:10 น. +1d เดินรถด้วยรถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋วประมาณ 481 บาท ให้บริการโดยบริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด

Categories
รถทัวร์

19:20 น. | ยโสธร – เชียงใหม่-3-อาเขต (ม.4 พ) | รถทัวร์ไปบขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)

รถทัวร์ไป บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ มีเที่ยวรถออกจากบขส. ยโสธร เวลา 19:20 น. และถึงบขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)เวลา 09:20 น. +1d เดินรถด้วยรถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋วประมาณ 840 บาท ให้บริการโดยบริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด

Categories
รถทัวร์

19:00 น. | เชียงใหม่-3-อาเขต – ยโสธร (ม.4 พ) | รถทัวร์ไปบขส. ยโสธร

รถทัวร์ไป บขส. ยโสธร จ.ยโสธร มีเที่ยวรถออกจากบขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) เวลา 19:00 น. และถึงบขส. ยโสธรเวลา 09:45 น. +1d เดินรถด้วยรถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋วประมาณ 840 บาท ให้บริการโดยบริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด

Categories
รถทัวร์

20:00 น. | เชียงใหม่-3-อาเขต – เลย (ม.4 พ) | รถทัวร์ไปบขส. เลย

รถทัวร์ไป บขส. เลย จ.เลย มีเที่ยวรถออกจากบขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) เวลา 20:00 น. และถึงบขส. เลยเวลา 05:30 น. +1d เดินรถด้วยรถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋วประมาณ 567 บาท ให้บริการโดยบริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด

Categories
รถทัวร์

09:30 น. | เชียงใหม่-3-อาเขต – น่าน (X-Class) | รถทัวร์ไปบขส. น่าน

รถทัวร์ไป บขส. น่าน จ.น่าน มีเที่ยวรถออกจากบขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) เวลา 09:30 น. และถึงบขส. น่านเวลา 15:55 น. เดินรถด้วยรถทัวร์ X-Class ราคาตั๋วประมาณ 306 บาท ให้บริการโดยกรีนบัส

Categories
รถทัวร์

17:45 น. | พะเยา – เชียงใหม่-3-อาเขต (X-Class) | รถทัวร์ไปบขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)

รถทัวร์ไป บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ มีเที่ยวรถออกจากบขส. พะเยา เวลา 17:45 น. และถึงบขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)เวลา 21:00 น. เดินรถด้วยรถทัวร์ X-Class ราคาตั๋วประมาณ 169 บาท ให้บริการโดยกรีนบัส

Categories
รถทัวร์

20:05 น. | เชียงใหม่-3-อาเขต – กรุงเทพ (VIP 24) | รถทัวร์ไปกรุงเทพ

รถทัวร์ไป กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ มีเที่ยวรถออกจากบขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) เวลา 20:05 น. และถึงกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรเวลา 05:35 น. +1d เดินรถด้วยรถทัวร์ VIP 24 ราคาตั๋วประมาณ 924 บาท ให้บริการโดยบางกอกบัสไลน์

Categories
รถทัวร์

12:00 น. | น่าน – เชียงใหม่-3-อาเขต (VIP) | รถทัวร์ไปบขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)

รถทัวร์ไป บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ มีเที่ยวรถออกจากบขส. น่าน เวลา 12:00 น. และถึงบขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)เวลา 18:25 น. เดินรถด้วยรถทัวร์ VIP ราคาตั๋วประมาณ 476 บาท ให้บริการโดยกรีนบัส

Categories
รถทัวร์

12:00 น. | เชียงใหม่-3-อาเขต – หล่มสัก (ม.4 พ) | รถทัวร์ไปจุดจอดท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก)

รถทัวร์ไป จุดจอดท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) จ.เพชรบูรณ์ มีเที่ยวรถออกจากบขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) เวลา 12:00 น. และถึงจุดจอดท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก)เวลา 20:10 น. เดินรถด้วยรถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋วประมาณ 481 บาท ให้บริการโดยบริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด