Categories
รถทัวร์

09:00 น. | กรุงเทพ – แก้งคร้อ (ม.1 พ) | รถทัวร์ไปจุดจอดแก้งคร้อ

รถทัวร์ไป จุดจอดแก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ มีเที่ยวรถออกจากกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร เวลา 09:00 น. และถึงจุดจอดแก้งคร้อเวลา 14:30 น. เดินรถด้วยรถทัวร์ ม.1 พ ราคาตั๋วประมาณ 433 บาท ให้บริการโดยแอร์เมืองเลย

Categories
รถทัวร์

18:30 น. | กรุงเทพ – เชียงราย-2 (ม.4 พ) | รถทัวร์ไปบขส. เชียงราย แห่งที่ 2

รถทัวร์ไป บขส. เชียงราย แห่งที่ 2 จ.เชียงราย มีเที่ยวรถออกจากกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร เวลา 18:30 น. และถึงบขส. เชียงราย แห่งที่ 2เวลา 06:50 น. +1d เดินรถด้วยรถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋วประมาณ 773 บาท ให้บริการโดยบุษราคัมทัวร์

Categories
รถทัวร์

20:29 น. | กรุงเทพ – หนองนาคำ (ม.4 พ) | รถทัวร์ไปจุดจอด อ.หนองนาคำ

รถทัวร์ไป จุดจอด อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น มีเที่ยวรถออกจากกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร เวลา 20:29 น. และถึงจุดจอด อ.หนองนาคำเวลา 03:29 น. +1d เดินรถด้วยรถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋วประมาณ 527 บาท ให้บริการโดยสวัสดีอีสาน

Categories
รถทัวร์

19:50 น. | ละแม – กรุงเทพ (VIP 32) | รถทัวร์ไปกรุงเทพ

รถทัวร์ไป กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ มีเที่ยวรถออกจากสำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง อ.ละแม เวลา 19:50 น. และถึงกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนีเวลา 04:20 น. +1d เดินรถด้วยรถทัวร์ VIP 32 ราคาตั๋วประมาณ 554 บาท ให้บริการโดยบริษัท สุวรรณนทีขนส่ง จำกัด

Categories
มินิบัส

18:00 น. | กาญจนบุรี – กรุงเทพ (ม.2) | มินิบัสไปกรุงเทพ

มินิบัสไป กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ มีเที่ยวรถออกจากบขส. กาญจนบุรี เวลา 18:00 น. และถึงกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนีเวลา 19:50 น. เดินรถด้วยมินิบัส ม.2 ราคาตั๋วประมาณ 110 บาท ให้บริการโดยบริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด

Categories
รถทัวร์

19:40 น. | กรุงเทพ – ปราสาท (ป.1) | รถทัวร์ไปจุดจอดปราสาท

รถทัวร์ไป จุดจอดปราสาท จ.สุรินทร์ มีเที่ยวรถออกจากกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร เวลา 19:40 น. และถึงจุดจอดปราสาทเวลา 01:38 น. +1d เดินรถด้วยรถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋วประมาณ 317 บาท ให้บริการโดยบริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัด

Categories
รถทัวร์

08:00 น. | เชียงใหม่-3-อาเขต – น่าน (X-Class) | รถทัวร์ไปบขส. น่าน

รถทัวร์ไป บขส. น่าน จ.น่าน มีเที่ยวรถออกจากบขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) เวลา 08:00 น. และถึงบขส. น่านเวลา 14:25 น. เดินรถด้วยรถทัวร์ X-Class ราคาตั๋วประมาณ 306 บาท ให้บริการโดยกรีนบัส

Categories
รถทัวร์

15:00 น. | กรุงเทพ – หนองบัวโคก (ม.1 พ) | รถทัวร์ไปจุดจอด ต.หนองบัวโคก (สะพานลอย)

รถทัวร์ไป จุดจอด ต.หนองบัวโคก (สะพานลอย) จ.ชัยภูมิ มีเที่ยวรถออกจากกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร เวลา 15:00 น. และถึงจุดจอด ต.หนองบัวโคก (สะพานลอย)เวลา 20:00 น. เดินรถด้วยรถทัวร์ ม.1 พ ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท ให้บริการโดยบริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด

Categories
รถทัวร์

17:50 น. | กรุงเทพ – ท่าฉัตรไชย (VIP 24) | รถทัวร์ไปจุดจอด ท่าฉัตรไชย

รถทัวร์ไป จุดจอด ท่าฉัตรไชย จ.ภูเก็ต มีเที่ยวรถออกจากกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี เวลา 17:50 น. และถึงจุดจอด ท่าฉัตรไชยเวลา 05:15 น. +1d เดินรถด้วยรถทัวร์ VIP 24 ราคาตั๋วประมาณ 1,112 บาท ให้บริการโดยภูเก็ตท่องเที่ยว

Categories
มินิบัส

06:00 น. | บ้านโป่ง – กรุงเทพ (ม.2) | มินิบัสไปกรุงเทพ

มินิบัสไป กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ มีเที่ยวรถออกจากจุดจอด อ.บ้านโป่ง เวลา 06:00 น. และถึงกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนีเวลา 06:40 น. เดินรถด้วยมินิบัส ม.2 ราคาตั๋วประมาณ 90 บาท ให้บริการโดยบริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด